Redakce

Redakční rada

Předseda redakční rady

PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

Členové redakční rady

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
vedoucí Ústavu humanitních věd, NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Vysoká škola regionálního rozvoje

Mgr. Jiří Hodný, Ph.D.
Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

doc. Ing. Petr Chvojka, CSc.
bývalý hlavní ekonom ČSOB

prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Agnieszka Knap-Stefaniuk, PhD, MBA
Dean of Cracow Faculty, Vistula University

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
prorektor pro strategii a rozvoj, NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

Ing. Milan Lindner, Ph.D.
prorektor pro vzdělávací činnost, NEWTON College, a. s.

MUDr. Jan Mojžíš
rektor NEWTON College, a. s.

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s.

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum, ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s.

Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D.
viceguvernér České národní banky

Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní, a. s.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor Vysoké školy ekonomie a managementu

 

Výkonný redaktor

PhDr. Jiří Malý, Ph.D.