Redakce

Redakční rada

Předseda redakční rady

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M

NEWTON University

 

 

Členové redakční rady

Dr. hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH.
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Poland

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
vedoucí Ústavu humanitních věd, NEWTON College, a. s.

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
Fakulta sociálních věd, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

PhDr. Marián Děd, Ph.D, MBA
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, ÚKC Banská Bystrica

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Vysoká škola regionálního rozvoje

Mgr. Jiří Hodný, Ph.D.
Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Ekonomická fakulta, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava

prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Agnieszka Knap-Stefaniuk, PhD, MBA
Institute of Political and Administrative Sciences Jesuit University in Krakow

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.
prorektor pro strategii a rozvoj, NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

Ing. Milan Lindner, Ph.D.
prorektor pro vzdělávací činnost, NEWTON College, a. s.

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
Fakulta sociálních věd, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.
Vysoké učení technické v Brně

MUDr. Jan Mojžíš, MBA
rektor NEWTON College, a. s.

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
NEWTON College, Czech Republic

Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s.

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum, ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s.

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D.
NEWTON College, bývalý viceguvernér České národní banky

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
NEWTON College, a.s.

doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní, a. s.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor Vysoké školy ekonomie a managementu

 

Výkonný redaktor

Dr. Jakub Wondreys