Redakce

Redakční rada

Předseda redakční rady

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
NEWTON College, a. s.

 

Členové redakční rady

Dr. hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH.
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Poland

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
vedoucí Ústavu humanitních věd, NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Vysoká škola regionálního rozvoje

Mgr. Jiří Hodný, Ph.D.
Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

doc. Ing. Petr Chvojka, CSc.
bývalý hlavní ekonom ČSOB

prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Agnieszka Knap-Stefaniuk, PhD, MBA
Institute of Political and Administrative Sciences Jesuit University in Krakow

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
prorektor pro strategii a rozvoj, NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

Ing. Milan Lindner, Ph.D.
prorektor pro vzdělávací činnost, NEWTON College, a. s.

MUDr. Jan Mojžíš
rektor NEWTON College, a. s.

Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s.

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum, ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s.

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D.
viceguvernér České národní banky

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
NEWTON College, a.s.

Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní, a. s.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor Vysoké školy ekonomie a managementu

 

Výkonná redaktorka

Ing. Jana Novosáková, Ph.D.