Redakce

Redakční rada

Předseda redakční rady

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M

Vysoká škola NEWTON, a. s.

 

 

Členové redakční rady

Dr. hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH.
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Polsko

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
Fakulta sociálních věd, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Slovenská republika

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika

PhDr. Marián Děd, Ph.D, MBA
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česká republika

plk. doc. Ing. Mgr. David Ulrich, Ph.D., MBA
Univerzita obrany v Brně, Česká republika

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Ekonomická fakulta, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD
Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika

Agnieszka Knap-Stefaniuk, PhD, MBA
Institute of Political and Administrative Sciences Jesuit University in Krakow, Polsko

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.
prorektor pro strategii a rozvoj, Vysoká škola NEWTON, a. s., Česká republika

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Česká republika

Ing. Milan Lindner, Ph.D.
prorektor pro vzdělávací činnost, Vysoká škola NEWTON, a. s., Česká republika

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
Fakulta sociálních věd, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.

Vysoká škola NEWTON, a. s., Česká republika

Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Česká republika

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum, ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s., Česká republika

prof. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.
Vysoká škola NEWTON, a. s., Česká republika

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D.
Vysoká škola NEWTON, a. s., bývalý viceguvernér České národní banky

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Vysoká škola NEWTON, a.s., Česká republika

 

Výkonný redaktor

František Milichovský, Ph.D., MBA