Vydavatel

NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1

IČ: 27081869

NEWTON College je soukromá vysoká škola akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zaměřuje se na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie.

Více informací na www.newtoncollege.cz